NHẬN THỨC LÀ GÌ? LÀM THẾ NÀO NHẬN THỨC ĐÚNG TRONG CÔNG VIỆC

07/12/2021 Đăng bởi: Đào Phương Anh

Nhận thức là gì? Nhận thức trong tiếng anh là Cognition là hành động hay quá trình tiếp thu kiến thức và những am hiểu thông qua suy nghĩ, kinh nghiệm và giác quan, bao gồm các quy trình như tri thức, sự chú ý, trí nhớ, sự đánh giá, ước lượng, sự lí luận, sự tính toán, việc giải quyết vấn đề, việc đưa ra quyết định, sự lĩnh hội và việc sử dụng ngôn ngữ.

Trong triết học Mác - Lênin, nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng hiện thực khách quan vào trong bộ óc của con người, có tính tích cực, năng động, sáng tạo, trên cơ sở thực tiễn.

Vậy làm thế nào để có nhận thức đúng trong công việc?

1. Tìm hiểu tính chất công việc mình làm là gì.

2. Tìm hiểu nội quy, quy định, quy chế của Công ty mình làm.

3. Học hỏi từ những người xung quanh để có được nhận thức cho bản thân.

4. Muốn thực hiện được mục tiêu, có nhận thức hiểu biết về sản phẩm, tính đặc thù của Công ty nơi bạn đang làm việc. 

Nguồn: sưu tầm Internet

Zalo Công ty cổ phần vật tư ngành nước Tâm Thành 0982738788