HẠT GIỐNG TÂM HỒN

24/05/2022 Đăng bởi: Đào Phương Anh

Nếu một ngày ta gieo trồng những hạt giống tốt, hàng ngày chăm sóc thật tốt sẽ có ngày thành cây xanh tươi.

Nhưng nếu một ngày ta gieo trồng hạt giống không tốt, không chăm sóc thường xuyên, lâu ngày thành cái cây cằn cỗi.

Tương tự như vậy, nếu ta tạo một thói quen tốt, ta cố gắng rèn luyện, chăm chỉ mỗi ngày, ta sẽ đến đích thành công. Ngược lại, ta sống tiêu cực, không thay đổi bản thân, về lâu dài ta thất bại.

Viết bình luận của bạn:
Zalo Công ty cổ phần vật tư ngành nước Tâm Thành 0982738788