Giá Vàng Thế Giới hôm nay

05/05/2022 Đăng bởi: Nguyễn Khánh Hưng

Vật tư nước, thiết bị nước, phụ kiện nước Tâm Thành

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +5,49 %

Giá đạt đỉnh vào 08/03/2022: 2,063.20 USD / toz

Giá chạm đáy vào 02/2022: 1,797.80 USD / toz

 USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

  1,902.30 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 33.50 USD / toz, tương đương 1.79% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/05/2022 | 10:26

 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

  Giá vàng thế giới

 1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Zalo Công ty cổ phần vật tư ngành nước Tâm Thành 0982738788