ĐÀO TẠO QUY TRÌNH LÀM VIỆC

12/08/2022 Đăng bởi: Đào Phương Anh

Phát hiện, lựa chọn và ưu tiên những vấn đề mắc lỗi và đưa ra giải pháp thay đổi để tốt hơn.

🌿 Chủ đề đào tạo tuần này là "Thực hành kỹ năng giải quyết vấn đề". Buổi đào tạo đã đưa ra 2 vấn đề cấp thiết là duy trì hệ thống, hàng chậm luân chuyển, giúp mọi người hiểu và tìm ra giải pháp nhằm cải tiến để tốt hơn

🌹 Cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tào điều kiện cho CBNV nhìn nhận và "thực hành kỹ năng giải quyết vấn đề" sao cho hiệu quả

 

Viết bình luận của bạn:
Zalo Công ty cổ phần vật tư ngành nước Tâm Thành 0982738788