Phương pháp giải quyết vấn đề HIỆU QUẢ

  Phương pháp giải quyết vấn đề HIỆU QUẢ là cùng đội nhóm thực hiện HORENSO ( Báo cáo _ Liên lạc _ Thảo luận) và luân chuyển vòng tròn PDCA ( Plan_ Do_ Check_ Action) hàng ngày.

  Trong đó mấu chốt quan trọng là Bản thân Chủ động :
- Chủ động báo cáo
- Chủ động liên lạc có đưa ra hướng giải quyết vấn đề
- Chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Nếu 1 công ty xây dựng và duy trì được văn hóa đó thì : Khó khăn nào cũng VƯỢT QUA.

  Với cán bộ nhân viên công ty công ty cổ phần vật tư ngành nước Tâm Thành Suwa., Jsc : Chủ Nhật cải tiến luôn hăng hái, sôi nổi với sự tham gia đóng góp ý kiến của tất cả các thành viên.


 

Chuyên mục liên quan