Thực hành kỹ năng giải quyết vấn đề

 Buổi thảo luận, làm việc nhóm nào cũng luôn vui vẻ, hăng say.
Hoạt động phân tích nguyên nhân gốc, giải quyết vấn đề hiệu quả định kỳ được thực hiện với cán bộ nhân viên công ty cổ phần vật tư ngành nước Tâm Thành Suwa., Jsc.

 Buổi đào tạo và thực hành từ 8h30 sáng đến 18h vào ngày nghỉ, mà thành viên nào cũng hăng hái.

 Vì tiêu chí mà chúng tôi hướng tới là: " Xây giá trị, dựng niềm tin " cho toàn bộ các đối tác, khách hàng và công nhân viên luôn được quan tâm chu đáo như những thành viên trong gia đình vậy.
 

Chuyên mục liên quan