VRB lục giác cứng Vnec

350.000 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 350.000 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Vật tư nước, thiết bị nước, phụ kiện nước
Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
VRB lục giác cứng Vnec: 350.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:

VRB lục giác cứng Vnec: 305.000 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Vật tư nước, thiết bị nước, phụ kiện nước
Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
VRB lục giác cứng Vnec: 350.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:

VRB lục giác cứng Vnec: 305.000 đ (Chưa VAT)

 

Sản phẩm liên quan

VRB nóng lạnh Avento 603
1.490.000 đ (Chưa VAT)
VRB ngổng cứng Avento 20313
1.320.000 đ (Chưa VAT)
VRB chun bẻ Avento 22067
1.555.000 đ (Chưa VAT)
VRB chậu NL SUS 304 Avento 317
585.000 đ (Chưa VAT)
VRB chậu cứng Avento 60243
2.415.000 đ (Chưa VAT)
VRB NL SUS 304 Avento 321
890.000 đ (Chưa VAT)
VRB NL SUS304 Avento 110 to
740.000 đ (Chưa VAT)
VRB đầm đơn mềm Vnec
455.000 đ (Chưa VAT)
VRB đầm đơn cứng Vnec
370.000 đ (Chưa VAT)
VRB lục giác mềm Vnec
435.000 đ (Chưa VAT)
VRB đầm đơn cứng Vnec
385.000 đ (Chưa VAT)
VRB NL tường chun Vnec 4007
1.380.000 đ (Chưa VAT)
VRB âm tường quay Vnec 4003
1.460.000 đ (Chưa VAT)