Vòi inox bóng ngắn/dài Đài Loan

206.800 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 206.800 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Vòi inox bóng ngắn Đài Loan: 206.800 đ (Chưa VAT)
Vòi inox bóng dài Đài Loan: 206.800 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Vòi inox bóng ngắn Đài Loan: 179.750 đ (Chưa VAT)
Vòi inox bóng dài Đài Loan: 179.750 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Vòi inox bóng ngắn Đài Loan: 206.800 đ (Chưa VAT)
Vòi inox bóng dài Đài Loan: 206.800 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Vòi inox bóng ngắn Đài Loan: 179.750 đ (Chưa VAT)
Vòi inox bóng dài Đài Loan: 179.750 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan