Vòi gạt Vnec mới

92.750 đ (Chưa VAT)

 • Giá: 92.750 đ (Chưa VAT)
 • Trạng thái: Hàng có sẵn

 • Tăng 15% từ 8/12/2020
 • Giá mới:
 • Vòi Vnec nhỏ
 • Kích thước:
 • DN15: 109.800 đ (Chưa VAT)
 • DN20: 168.000 đ (Chưa VAT)
 • Giá cũ:
 • Vòi Vnec nhỏ
 • Kích thước:
 • DN15: 92.750 đ (Chưa VAT)
 • DN20: 141.750 đ (Chưa VAT)
 • Bảo hành: 2 năm 

Thông tin chi tiết sản phẩm

 • Tăng 15% từ 8/12/2020
 • Giá mới:
 • Vòi Vnec nhỏ
 • Kích thước:
 • DN15: 109.800 đ (Chưa VAT)
 • DN20: 168.000 đ (Chưa VAT)
 • Giá cũ:
 • Vòi Vnec nhỏ
 • Kích thước:
 • DN15: 92.750 đ (Chưa VAT)
 • DN20: 141.750 đ (Chưa VAT)
 • Bảo hành: 2 năm 
 

Sản phẩm liên quan