Vòi gạt đồng Srping tay gạt

95.000 đ (Chưa VAT)

 • Giá: 95.000 đ (Chưa VAT)
 • Trạng thái: Hàng có sẵn

 • Tăng 15% từ 8/12/2020
 • Giá mới:
 • Vòi gạt đồng Srping tay gạt : 
 • DN15: 95.000 đ (Chưa VAT)
 • DN20: 135.000 đ (Chưa VAT)
 • Giá cũ:
Vòi gạt đồng Srping tay gạt : 
DN15: 78.000 đ (Chưa VAT)
DN20: 110.000 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

 • Tăng 15% từ 8/12/2020
 • Giá mới:
 • Vòi gạt đồng Srping tay gạt : 
 • DN15: 95.000 đ (Chưa VAT)
 • DN20: 135.000 đ (Chưa VAT)
 • Giá cũ:
Vòi gạt đồng Srping tay gạt : 
DN15: 78.000 đ (Chưa VAT)
DN20: 110.000 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan