Vòi gạt Avento tay cam

123.000 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 123.000 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Tay gạt DN15: 123.000 đ (Chưa VAT)
DN20: 160.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Tay gạt DN15: 108.250 đ (Chưa VAT)
DN20: 141.750 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Tay gạt DN15: 123.000 đ (Chưa VAT)
DN20: 160.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Tay gạt DN15: 108.250 đ (Chưa VAT)
DN20: 141.750 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan