Sen tắm Avento 503 tráng sứ

2.240.000 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 2.240.000 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Vật tư nước, phụ kiện nước, thiết bị nước
Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Sen tắm Avento 503 tráng sứ: 2.240.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Sen tắm Avento 503 tráng sứ: 1.950.000 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Vật tư nước, phụ kiện nước, thiết bị nước
Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Sen tắm Avento 503 tráng sứ: 2.240.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Sen tắm Avento 503 tráng sứ: 1.950.000 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan

Củ sen AVENTO 503
1.420.000 đ (Chưa VAT)
Củ sen AVENTO T203
1.125.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 103
2.200.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 108
1.920.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 107
1.725.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 106
1.900.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 105
1.880.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 8139
2.390.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 2135
2.750.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm SUS 304 Avento 138
1.420.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 907
1.900.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 906
1.890.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 902
1.950.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 806
2.150.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Avento 805
2.100.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Vnec 7001
1.725.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Vnec 4001
1.700.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Vnec 6001
1.380.000 đ (Chưa VAT)
Sen tắm Vnec 2001
1.300.000 đ (Chưa VAT)