Ga Avento

85.000 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 85.000 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Vật tư nước, phụ kiện nước, thiết bị nước
Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Ga thoát sàn Avento chất liệu inox
kích thước:
- 100xØ60: 85.000 đ (Chưa VAT)
- 120xØ76: 108.000 đ (Chưa VAT)
- 120xØ90: 108.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Ga thoát sàn Avento chất liệu inox
kích thước:
- 100xØ60: 74.000 đ (Chưa VAT)
- 120xØ76: 94.000 đ (Chưa VAT)
- 120xØ90: 94.000 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Vật tư nước, phụ kiện nước, thiết bị nước
Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Ga thoát sàn Avento chất liệu inox
kích thước:
- 100xØ60: 85.000 đ (Chưa VAT)
- 120xØ76: 108.000 đ (Chưa VAT)
- 120xØ90: 108.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Ga thoát sàn Avento chất liệu inox
kích thước:
- 100xØ60: 74.000 đ (Chưa VAT)
- 120xØ76: 94.000 đ (Chưa VAT)
- 120xØ90: 94.000 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan