Máy hàn nhiệt tay kiếm 20/42

607.500 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 607.500 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Máy hàn nhiệt tay kiếm 20/42: 607.500 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Máy hàn nhiệt tay kiếm 20/42: 527.500 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Máy hàn nhiệt tay kiếm 20/42: 607.500 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Máy hàn nhiệt tay kiếm 20/42: 527.500 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan