Máy hàn CJ ( to/ trung/ nhỏ)

667.500 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 667.500 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Máy hàn CJ to: 450w: 860.000 đ (Chưa VAT)
Máy hàn CJ trung: 600w: 755.000 đ (Chưa VAT)
Máy hàn CJ bé: 800w: 667.500 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Máy hàn CJ to: 450w: 747.500 đ (Chưa VAT)
Máy hàn CJ trung: 600w: 657.500 đ (Chưa VAT)
Máy hàn CJ bé: 800w: 580.000 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Máy hàn CJ to: 450w: 860.000 đ (Chưa VAT)
Máy hàn CJ trung: 600w: 755.000 đ (Chưa VAT)
Máy hàn CJ bé: 800w: 667.500 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Máy hàn CJ to: 450w: 747.500 đ (Chưa VAT)
Máy hàn CJ trung: 600w: 657.500 đ (Chưa VAT)
Máy hàn CJ bé: 800w: 580.000 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan