Lơ thu inox

30.800 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 30.800 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020

Giá mới:
DN20x15: 30.800đ (Chưa VAT)
DN25x15: 42.000đ (Chưa VAT)
DN25x20: 42.000đ (Chưa VAT)
DN40x20: 87.200đ (Chưa VAT)
DN40x25: 84.000đ (Chưa VAT)
DN40x32: 84.000đ (Chưa VAT)
Giá cũ: 
DN20x15: 26.750đ (Chưa VAT)
DN25x15: 36.500đ (Chưa VAT)
DN25x20: 36.500đ (Chưa VAT)
DN40x20: 75.750đ (Chưa VAT)
DN40x25: 73.000đ (Chưa VAT)
DN40x32: 73.000đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
DN20x15: 30.800đ (Chưa VAT)
DN25x15: 42.000đ (Chưa VAT)
DN25x20: 42.000đ (Chưa VAT)
DN40x20: 87.200đ (Chưa VAT)
DN40x25: 84.000đ (Chưa VAT)
DN40x32: 84.000đ (Chưa VAT)
Giá cũ: 
DN20x15: 26.750đ (Chưa VAT)
DN25x15: 36.500đ (Chưa VAT)
DN25x20: 36.500đ (Chưa VAT)
DN40x20: 75.750đ (Chưa VAT)
DN40x25: 73.000đ (Chưa VAT)
DN40x32: 73.000đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan

Lơ ngắn inox
17.300 đ (Chưa VAT)
Lơ dài inox
22.800 đ (Chưa VAT)