Kép sần Trung Quốc

10.600 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 10.600 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
DN15: 10.600 đ (Chưa VAT)
DN20: 20.300 đ (Chưa VAT)
DN26: 36.800 đ (Chưa VAT)
DN33: 52.900 đ (Chưa VAT)
DN40: 59.800 đ (Chưa VAT)
DN50: 105.800 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
DN15: 9.200 đ (Chưa VAT)
DN20: 17.600 đ (Chưa VAT)
DN26: 32.000 đ (Chưa VAT)
DN33: 46.000 đ (Chưa VAT)
DN40: 52.000 đ (Chưa VAT)
DN50: 92.000 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
DN15: 10.600 đ (Chưa VAT)
DN20: 20.300 đ (Chưa VAT)
DN26: 36.800 đ (Chưa VAT)
DN33: 52.900 đ (Chưa VAT)
DN40: 59.800 đ (Chưa VAT)
DN50: 105.800 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
DN15: 9.200 đ (Chưa VAT)
DN20: 17.600 đ (Chưa VAT)
DN26: 32.000 đ (Chưa VAT)
DN33: 46.000 đ (Chưa VAT)
DN40: 52.000 đ (Chưa VAT)
DN50: 92.000 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan

Kép sáng inox
5.100 đ (Chưa VAT)
Kép khuôn cát
17.500 đ (Chưa VAT)