Đầu hàn sự cố 7 li

216.000 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 216.000 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Đầu hàn sự cố 11 li: 216.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Đầu hàn sự cố 7 li: 187.500 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Đầu hàn sự cố 11 li: 216.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Đầu hàn sự cố 7 li: 187.500 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan

Đầu hàn sự cố 11 li
230.000 đ (Chưa VAT)
Đầu hàn thường
24.500 đ (Chưa VAT)
Đầu hàn sơn Nhật
40.300 đ (Chưa VAT)