Cút inox

26.800 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 26.800 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
DN15: 26.800 đ (Chưa VAT)
DN20: 48.300 đ (Chưa VAT)
DN20x15: 42.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
DN15: 20.250 đ (Chưa VAT)
DN20: 36.500 đ (Chưa VAT)
DN20x15: 36.500 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
DN15: 26.800 đ (Chưa VAT)
DN20: 48.300 đ (Chưa VAT)
DN20x15: 42.000 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
DN15: 20.250 đ (Chưa VAT)
DN20: 36.500 đ (Chưa VAT)
DN20x15: 36.500 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan