Van nhựa PVC Suwa

24.000 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 24.000 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Van nhựa PVC Suwa:
- DN 21: 24.000 đ (Chưa VAT)
- DN 27: 30.500 đ (Chưa VAT)
- DN 34: 44.500 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Van nhựa PVC Suwa:
- DN 21: 21.000 đ (Chưa VAT)
- DN 27: 27.200 đ (Chưa VAT)
- DN 34: 41.000 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Van nhựa PVC Suwa:
- DN 21: 24.000 đ (Chưa VAT)
- DN 27: 30.500 đ (Chưa VAT)
- DN 34: 44.500 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Van nhựa PVC Suwa:
- DN 21: 21.000 đ (Chưa VAT)
- DN 27: 27.200 đ (Chưa VAT)
- DN 34: 41.000 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan