Phao thông minh SUWA thân thẳng

100.000 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 100.000 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Vật tư nước, phụ kiện nước, thiết bị nước
Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Phao thông minh SUWA thân thẳng DN15: 100.000 đ (Chưa VAT)
Phao thông minh SUWA thân thẳng DN20: 103.500 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Phao thông minh SUWA thân thẳng DN15: 87.500 đ (Chưa VAT)
Phao thông minh SUWA thân thẳng DN20: 90.000 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Vật tư nước, phụ kiện nước, thiết bị nước
Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Phao thông minh SUWA thân thẳng DN15: 100.000 đ (Chưa VAT)
Phao thông minh SUWA thân thẳng DN20: 103.500 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Phao thông minh SUWA thân thẳng DN15: 87.500 đ (Chưa VAT)
Phao thông minh SUWA thân thẳng DN20: 90.000 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan