Măng xông 304 - SUWA (Nối ren trong)

17.300 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 17.300 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Măng xông 304 - SUWA (Nối ren trong):
Ø15: 17.300 đ (Chưa VAT)
Ø20: 25.900 đ (Chưa VAT)
Ø25: 40.300 đ (Chưa VAT)
Ø32: 51.800 đ (Chưa VAT)
Ø40: 66.200 đ (Chưa VAT)
Ø50: 80.500 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Măng xông 304 - SUWA (Nối ren trong):
Ø15: 15.000 đ (Chưa VAT)
Ø20: 22.500 đ (Chưa VAT)
Ø25: 35.000 đ (Chưa VAT)
Ø32: 45.000 đ (Chưa VAT)
Ø40: 57.500 đ (Chưa VAT)
Ø50: 70.000 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Măng xông 304 - SUWA (Nối ren trong):
Ø15: 17.300 đ (Chưa VAT)
Ø20: 25.900 đ (Chưa VAT)
Ø25: 40.300 đ (Chưa VAT)
Ø32: 51.800 đ (Chưa VAT)
Ø40: 66.200 đ (Chưa VAT)
Ø50: 80.500 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Măng xông 304 - SUWA (Nối ren trong):
Ø15: 15.000 đ (Chưa VAT)
Ø20: 22.500 đ (Chưa VAT)
Ø25: 35.000 đ (Chưa VAT)
Ø32: 45.000 đ (Chưa VAT)
Ø40: 57.500 đ (Chưa VAT)
Ø50: 70.000 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan