Măng xông 304 - SUWA (Nối ren trong)

15.000 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 15.000 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Măng xông 304 - SUWA (Nối ren trong):

Ø15: 15.000 đ (Chưa VAT)
Ø20: 22.500 đ (Chưa VAT)
Ø25: 35.000 đ (Chưa VAT)
Ø32: 45.000 đ (Chưa VAT)
Ø40: 57.500 đ (Chưa VAT)
Ø50: 70.000 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Măng xông 304 - SUWA (Nối ren trong):
Ø15: 15.000 đ (Chưa VAT)
Ø20: 22.500 đ (Chưa VAT)
Ø25: 35.000 đ (Chưa VAT)
Ø32: 45.000 đ (Chưa VAT)
Ø40: 57.500 đ (Chưa VAT)
Ø50: 70.000 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan