Lơ thu 304 - SUWA (Cà rá)

32.500 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 32.500 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Lơ thu 304 - SUWA (Cà rá):

Ø20x15: 32.500 đ (Chưa VAT)
Ø26x15: 45.000 đ (Chưa VAT)
Ø26x20: 45.000 đ (Chưa VAT)
Ø32x20: 70.000 đ (Chưa VAT)
Ø32x26: 70.000 đ (Chưa VAT)
Ø40x26: 97.500 đ (Chưa VAT)
Ø40x32: 97.500 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Lơ thu 304 - SUWA (Cà rá):
Ø20x15: 32.500 đ (Chưa VAT)
Ø26x15: 45.000 đ (Chưa VAT)
Ø26x20: 45.000 đ (Chưa VAT)
Ø32x20: 70.000 đ (Chưa VAT)
Ø32x26: 70.000 đ (Chưa VAT)
Ø40x26: 97.500 đ (Chưa VAT)
Ø40x32: 97.500 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan