Kép thu inox 304 - SUWA (2 đầu ren)

33.100 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 33.100 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Kép thu inox 304 - SUWA (2 đầu ren) : 
Ø26x20: 69.000 đ (Chưa VAT)
Ø20x15: 47.500 đ (Chưa VAT)
Ø15x10: 33.100 đ (Chưa VAT)
Ø15x8: 33.100 đ (Chưa VAT)
Ø10x8: 33.100 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Kép thu inox 304 - SUWA (2 đầu ren) : 
Ø26x20: 60.000 đ (Chưa VAT)
Ø20x15: 41.250 đ (Chưa VAT)
Ø15x10: 28.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x8: 28.750 đ (Chưa VAT)
Ø10x8: 28.750 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Kép thu inox 304 - SUWA (2 đầu ren) : 
Ø26x20: 69.000 đ (Chưa VAT)
Ø20x15: 47.500 đ (Chưa VAT)
Ø15x10: 33.100 đ (Chưa VAT)
Ø15x8: 33.100 đ (Chưa VAT)
Ø10x8: 33.100 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Kép thu inox 304 - SUWA (2 đầu ren) : 
Ø26x20: 60.000 đ (Chưa VAT)
Ø20x15: 41.250 đ (Chưa VAT)
Ø15x10: 28.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x8: 28.750 đ (Chưa VAT)
Ø10x8: 28.750 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan