Kép hàn 304 - SUWA (Một đầu ren)

15.300 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 15.300 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Kép hàn 304 - SUWA (Một đầu ren):
Ø15/26: 15.300 đ (Chưa VAT)
Ø20/28: 18.700 đ (Chưa VAT)
Ø25/32: 28.800 đ (Chưa VAT)
Ø32/38: 37.400 đ (Chưa VAT)
Ø40/40: 43.200 đ (Chưa VAT)
Ø50/42: 54.700 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Kép hàn 304 - SUWA (Một đầu ren):
Ø15/26: 13.250 đ (Chưa VAT)
Ø20/28: 16.250 đ (Chưa VAT)
Ø25/32: 25.000 đ (Chưa VAT)
Ø32/38: 32.500 đ (Chưa VAT)
Ø40/40: 37.500 đ (Chưa VAT)
Ø50/42: 47.500 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tăng 15% từ 8/12/2020
Giá mới:
Kép hàn 304 - SUWA (Một đầu ren):
Ø15/26: 15.300 đ (Chưa VAT)
Ø20/28: 18.700 đ (Chưa VAT)
Ø25/32: 28.800 đ (Chưa VAT)
Ø32/38: 37.400 đ (Chưa VAT)
Ø40/40: 43.200 đ (Chưa VAT)
Ø50/42: 54.700 đ (Chưa VAT)
Giá cũ:
Kép hàn 304 - SUWA (Một đầu ren):
Ø15/26: 13.250 đ (Chưa VAT)
Ø20/28: 16.250 đ (Chưa VAT)
Ø25/32: 25.000 đ (Chưa VAT)
Ø32/38: 32.500 đ (Chưa VAT)
Ø40/40: 37.500 đ (Chưa VAT)
Ø50/42: 47.500 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan