Đuôi chuột inox 304 - SUWA

DC304SW

  • Giá: Liên hệ
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Đuôi chuột inox 30 - SUWA : 
Ø20x20, Ø20x15, Ø20x12, Ø20x10, Ø15x19, Ø15x16,
Ø15x14, Ø15x12, Ø15x10, Ø15x8, Ø10x10, Ø10x8

Thông tin chi tiết sản phẩm

Đuôi chuột inox 304 - SUWA: Ø20x20, Ø20x15, Ø20x12, Ø20x10, Ø15x19, Ø15x16, Ø15x14, Ø15x12, Ø15x10, Ø15x8, Ø10x10, Ø10x8 
 

Sản phẩm liên quan