Đuôi chuột inox 304 - SUWA

38.750 đ (Chưa VAT)

  • Giá: 38.750 đ (Chưa VAT)
  • Trạng thái: Hàng có sẵn

Đuôi chuột inox 30 - SUWA : 
Ø26x25: 81.250 đ (Chưa VAT)
Ø20x19: 65.000 đ (Chưa VAT)
Ø20x16: 57.750 đ (Chưa VAT)
Ø20x14: 57.750 đ (Chưa VAT)
Ø20x12: 57.750 đ (Chưa VAT)
Ø20x10: 57.750 đ (Chưa VAT)
Ø20x8: 57.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x19: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x16: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x14: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x12: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x10: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x8: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø10x10: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø10x8: 38.750 đ (Chưa VAT)

Thông tin chi tiết sản phẩm

Đuôi chuột inox 30 - SUWA : 
Ø26x25: 81.250 đ (Chưa VAT)
Ø20x19: 65.000 đ (Chưa VAT)
Ø20x16: 57.750 đ (Chưa VAT)
Ø20x14: 57.750 đ (Chưa VAT)
Ø20x12: 57.750 đ (Chưa VAT)
Ø20x10: 57.750 đ (Chưa VAT)
Ø20x8: 57.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x19: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x16: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x14: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x12: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x10: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø15x8: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø10x10: 43.750 đ (Chưa VAT)
Ø10x8: 38.750 đ (Chưa VAT)
 

Sản phẩm liên quan