Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

I. SỨ MỆNH

    Sứ mệnh của Tâm Thành là không ngừng cải tiến các sản phẩm, dịch vụ vật tư ngành nước và cải thiện môi trường làm việc của mình để vượt sự mong đợi của khách hàng cũng như sự mong đợi của toàn thể cán bộ công nhân viên

II. TẦM NHÌN

  Tâm Thành luôn không ngừng cải tiến với mong muốn trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh vật tư ngành nước và thiết bị vệ sinh chất lượng cao dựa trên các tiêu chí sau:

 + Tính chuyên nghiệp: Xây dựng các nội quy, quy định, xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình làm việc chuẩn và liên tục cải tiến để ngày càng phát triển cả về chất và lượng..

 + Đối với cán bộ công nhân viên: Cải thiện môi trường làm việc để không ngừng nâng cao sự hài lòng của người lao động.

 + Ngành nghề kinh doanh: Chủ động nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm vật tư ngành nước và thiết bị vệ sinh chất lượng cao để đáp ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng. 

 + Với đối tác: Mở rộng mạng lưới khách hàng và các nhà cung cấp uy tín, cùng xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững và phát triển.

 + Với cộng đồng: Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe và lợi ích người tiêu dùng. 

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

   Với khẩu hiệu “Create value – Build the trust” có nghĩa là “Xây giá trị - Dựng niềm tin” và phương châm hoạt động “uy tín – tận tâm – chân thành”, Tâm Thành luôn coi con người là trung tâm của mọi hành động. Công ty hoạt động dựa trên năm giá trị cốt lõi cơ bản là:

 + Trung thực, thân thiện.

 + Nhiệt huyết, đam mê.

 + Ham học hỏi, cải tiến.

 + Tư duy tích cực, hướng thiện.

 + Vì mọi người, vì cộng đồng.